AR-GE

Ar-Ge ve İnovasyon Desteği İle ‘Kalp Tamir Kiti’ Geliştirildi

KOSGEB Ar-GE ve İnovasyon Desteği alarak ‘kalp Tamir Kiti’ geliştirildi. Geliştirici kişi ‘Bebiller’ firması kurucusu ve Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Mahmut Tokur oldu. Dr.Tokur, görev yaptığı hastanede kalp yaralanması hastalarına müdahale ederken yaşadığı sorunları çözme amacıyla 2007 yılında çalışmalara başladığını belirtti.

Kalp yaralanmalı hastaların çoğunluğu olay yerinde ölmekteydi. Canlı kalan diğer hastalara acil müdahale ekipleri olay yerinde ulaşıp ambulans ile hastaneye getirmeye çalışmaktaydı. Bu hastaların en önemli sorunu ise aşırı kan kaybından dolayı şoka girmiş olmalarıydı. Şoktaki hastaya acil müdahale ekipleri serum vererek müdahale etmeye çalışmakta, ancak bu hastaların damarları şoktan dolayı çok zor bulunduğundan bu hastaların büyük kısmı da ambulansta ölmekteydi. Az miktardaki şanslı hasta grubu canlı halde hastane acil servisine kadar getirilebilmekte, fakat bu defa da hastaya müdahale edecek uzman hekim, ekip veya donanım yetersizliğinden ölümler olmaktaydı. Tüm bunların sonucunda kalp yaralanmalı hastaların tahminen %90’ı ölmektedir. (daha&helliip;)

Devamını Oku

TÜBİTAK Destekleri Nelerdir? Nasıl Başvurulur?

TÜBİTAK kamu kurumlarına, üniversitelere ve özel sektöre AR-GE konularında destek sağlamaktadır. TÜBİTAK’ın verdiği destekler aşağıdaki şekilde gruplandırılabilir.

a. Sanayi AR-GE Proje Destekleri (Teknoloji ve Yenilik Destekleri Başkanlığı) (TEYDEB) Destekleri);

  1. Sanayi AR-GE Projeleri Destekleme Programı
  2. Proje Pazarları Destekleme Programı
  3. KOBİ Yararına Teknoloji Transferi Destek Programı
  4. KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı
  5. Uluslararası Sanayi AR-GE Projeleri Destekleme Programı
  6. Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik Destekleme Programı
  7. Girişim Sermayesi Destekleme Programı
  8. Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı
  9. Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmana Yönelik Destek Programı

(daha&helliip;)

Devamını Oku

TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Destekleri

TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı‘nın amacı ülkemiz sanayine kurumsal Ar-Ge yeteneği kazandırarak evrensel teknolojiye katkı sağlar hale getirmektir. Bunun için Türkiye’de yerleşik katma değer yaratan kuruluşların Ar-Ge ve yenilikçi projeleri TÜBİTAK tarafından desteklemektir.

Kimler Başvuru Yapabilir?

Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, ülkemizde yerleşik tüm sermaye şirketleri proje başvurusunda bulunabilmektedir. (daha&helliip;)

Devamını Oku

Tarımda Proje Desteği 3 Milyon TL’ye Çıkarıldı!

Ekonomi Bakanlığı Tarımda Araştırma Geliştirme (Ar- Ge) desteği 10 kat artırıldı. Destek kapsamında, proje başına verilecek destek tutarı 300 bin liradan 3 milyon liraya çıkarıldı. Destekten yararlanmak isteyenlerin 4 Nisan 2017 tarihine kadar başvuru yapmaları gerekiyor.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’nün her yıl araştırma projelerine yönelik kullandırdığı destek programı başvuruları başladı.

2017 Ar-Ge Destek Programı kapsamında proje başına verilecek destek tutarı 300 bin liradan 3 milyon liraya çıkarıldı. Destekten yararlanmak isteyenlerin 4 Nisan 2017 tarihine kadar başvuru yapmaları gerekiyor. (daha&helliip;)

Devamını Oku

Ar-Ge teşvikleri tek çatıda verilecek!

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, sanayiye teknoloji enjekte edeceklerini söyledi. Özlü, Ar-Ge teşviklerini artık tek çatı altında vereceklerini belirterek, “Ar-Ge ve Teknoloji Fonu kuruyoruz” dedi

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ankara’da gazetecilerle bir aradaya geldi. Merkezinde TÜBİTAK’ın yer aldığı yapısal bir dönüşüm paketi hazırladıklarını ve yasalaşma sürecinin başlayacağını aktaran Özlü, “Son 14 yılda bizim araştırmacı personel sayımız arttı, ARGE harcamalarımız arttı, patent başvuru sayılarımız ama yüksek teknolojili ürünlerin ihracatımız ve gayri safi milli hasılamız içindeki payı azaldı. Dolayısıyla sistemde bir sıkıntı var. Bu sistemin değişmesi lazım. Çalışmanın özü bu” dedi.

Yeni sistemde Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun kaldırılacağını, yerine ise Bilim Teknoloji ve Sanayi İcra Kurulu’nun oluşturulacağını belirten Özlü, “Ne fark var? Yeni yaklaşımımız sanayimize teknoloji enjekte edeceğiz, sanayimiz yüksek katma değerli ürünler üretecek. İhracatımızdaki payı artacak. Biz ne zaman 10 dolara aldığımız bir ürünü 20 dolara satarsak, işte o zaman ne cari açığımız kalacak ne de dış ticaret açığımız kalacak. Bizim petrol kuyularımız yok, doğalgaz yataklarımız yok. Bizim tek sermayemiz genç nüfusumuz olarak insan kaynağı ve akıl satacağız. Dolayısıyla teknoloji üreten bir Türkiye’nin geleceği var. Teknoloji üretemeyen bir Türkiye’nin geleceği yok diye düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. (daha&helliip;)

Devamını Oku