Eğitim Hizmetlerimiz

DEVLET TEŞVİKLERİ EĞİTİMLERİ:

• Genel Devlet Teşvikleri eğitimi
• İhracata yönelik Devlet Teşvikleri eğitimi
• Devlet teşviklerinin muhasebeleştirilmesi ve Vergisel Teşvikler eğitimi
• Ar-Ge teşvikleri eğitimi
• Yatırım Teşvikleri Eğitimi (teşvik yönetimi,vergisel uygulamaları ve Arazi tahsisleri eğitimi)
• Fuar yönetimi, verimliliği ve Fuar teşvikleri eğitimi
• Pazar araştırma yönetimi ,Raporlaması ve teşviklerin alınması eğitimi
• Ar-Ge projeleri planlaması, yönetimi,raporlanması eğitimi
• Kültür ve Turizm teşvikleri semineri
• Sektörel dış ticaret şirketleri semineri (kurulma şartları ,modellenmesi, Devlet teşvikleri,ORTKA,ORTLAB uygulamaları,kümelenme stratejileri)
• Yatırım Projelerinin verimlilik analizi ve proje yönetimi eğitimi
• Stratejik iş planları hazırlama eğitimi
• Fizibilite projelerinin hazırlanması eğitimi

Teşvik departmanı oluşturulması ve temel eğitim modülleri
– Teşviklerin planlanması,takibi ve personel eğitimi
– Görev tanımları ve iş süreçlerinin oluşturulması(atölye çalışması),
– Evrak yönetimi eğitim(eğitim+uygulama),finans,muhasebe,gümrükleme,pazarlama,Teşvik departmanı organizasyonu
– Raporlama yönetimi eğitimi,(eğitim+uygulama)