Çevre Maliyetleri Desteklerinde şirketlerin ihracat yaptıkları ülkelerin mevzuatı gereği  istenen ,test ,analizler,ve sertifikalara yapılan harcamalar teşvik kapsamında  %  50 geri alınabilir,

Bu harcamalar belge tarihinden itibaren 6 ay içerisinde geri alınabilir.

 

Belge türü Oran Üst limit
1 ISO 9000      ( kalite güvence sistemi belgesi) % 50 25.000 $
2 ISO 14000   (çevre yönetim sistemi belgesi) % 50 25.000 $
3 CE işaretini % 50 25.000 $
4 ISO 22000 (gıda güvenliği yönetimi sistemi) % 50 25.000 $
5 Uluslararası nitelikteki diğer kalite ve çevre belgeleri* % 50 25.000 $
6 Tarım ürünlerine ilişkin laboratuar analiz raporlarını** % 50 25.000 $

 

**Tarım ürünlerinde sadece raporun olumlu sonuçlanması durumunda destek ödemesi alabilir

 

 ARGUMA DANIŞMANLIĞIN  HİZMETLERİ

– Mevzuatta Belirtilen Dikkat Edilmesi Gerekli Hususlar Hakkında Ön Bilgi Vermek

– Belgenin Hangi Ateşelikte Onaylanacağı Konusunda Bilgi Vermek

– Mevzuata Uygun Şekilde Evrakların Hazırlanması

– Mevzuata Uygun Şekilde  Başvuruların Yapılması

– Takip İşlemlerinin Yapılması

– Raporlar Halinde Firmaya Bilgi Sunulması