Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü’ne yapılacak, ‘Yatırım Teşvik Belgesi‘ müracaatlarında, yatırım teşvik belgesi kapatma işlemleri; bu kapsamda,vergi indirimi uygulamaları,mali işler yönetimi vb konularda uzman kadromuzla hizmetinizdeyiz.

  Hizmetimizdeki Ayrıcalıklar

Sadece yatırım teşvik belgesi müracaatları ve  kapatma işlemleri değil tüm teşvik sistemi ile ilgili iş süreçlerinin şirketinizde yeniden yapılandırılmasını ,vergisel uygulama eksiksiz tam zamanında faydalanmasını sağlamaktır.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ NEDİR?

Yatırım Teşvik Belgesi; kalkınma planları ve yıllık programlarda öngörülen hedefler doğrultusunda tasarrufların katma değeri yüksek yatırımlara yönlendirilmesine, üretim ve istihdamın artırılmasına, uluslararası rekabet gücünü artıracak ve araştırma- geliştirme içeriği yüksek bölgesel ve büyük ölçekli yatırımlar ile stratejik yatırımların özendirilmesine, uluslararası doğrudan yatırımların artırılmasına, bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılmasına, kümelenme ve çevre korumaya yönelik yatırımlar ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin devlet tarafından desteklenmesi amacıyla verilen bir belgedir.

Yatırım Teşvik Belgesi Takibi

 • Yatırım yapacak firmaların yararlanır
 • 1 ve 2. Bölgeler için 1 milyon tl,
 • 3, 4, 5, 6 bölgeler için 500 bin tl destek tutarı vardır.
 • Kdv muafiyeti, gümrük vergisi muafiyeti, SGK prim desteği, yer tahsisi, kurumlar vergisi desteği mevcuttur.
 YENİ TEŞVİK SİSTEMİ
Genel Teşvik Uygulamaları Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımlar Stratejik Yatırımlar
✓ KDV istisnası
✓ Gümrük vergisi muafiyeti
✓ KDV istisnası
✓ Gümrük vergisi muafiyeti
✓ Vergi indirimi
✓ Sigorta primi işveren hissesi desteği
✓ Yatırım yeri tahsisi
✓ Faiz desteği
✓ KDV istisnası
✓ Gümrük vergisi muafiyeti
✓ Vergi indirimi
✓ Sigorta primi işveren hissesi desteği
✓ Yatırım yeri tahsisi
✓ KDV istisnası
✓ Gümrük vergisi muafiyeti
✓ Sigorta primi işveren hissesi desteği
✓ Yatırım yeri tahsisi
✓ Faiz desteği
✓ KDV iadesi

YATIRIM TEŞVİK BELGESİNDEN KİMLER YARARLANIR

Gerçek kişiler, Adi Ortaklıklar,Sermaye Şirketleri, Kooperatifler, Birlikler, İş Ortaklıkları, Kamu Kurum Ve Kuruluşları (Genel ve özel bütçeli kurum ve Kuruluşlar,İl Özel İdareleri,

Belediyeler Ve Kamu İktisadi Teşebbüsleri İle Bunların Sermaye Bileşimindeki Hisse Oranları yüzde elliyi geçen kurum ve kuruluşlar) Ve Kamu Kuruluşu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları

Dernekler ve vakıflar ile yurt dışındaki yabancı şirketlerin Türkiye’deki şubeleri teşvik belgesi düzenlenmesi için müracaat edebilir.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ İLE YARARLANACAK DESTEKLER

 1. Katma Değer Vergisi İstisnası:
  Teşvik belgesi kapsamında yurt içinden ve yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için katma değer vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.
 2. Gümrük Vergisi Muafiyeti:
  Teşvik belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.
 3. Vergi İndirimi:
  Gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar, indirimli olarak uygulanmasıdır.

  Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki
  31.12.2014 tarihine kadar başlanılan yatırımlar 01.01.2015 tarihinden sonra başlanılan yatırımlar 31.12.2014 tarihine kadar başlanılan yatırımlar 01.01.2015 tarihinden sonra başlanılan yatırımlar
  Bölgeler Yatırıma katkı oranı (%) Vergi İndirim Oranı (%) Yatırıma katkı oranı (%) Vergi İndirim Oranı (%) Yatırıma katkı oranı (%) Vergi İndirim oranı (%) Yatırıma katkı oranı (%) Vergi indirim oranı (%)
  I 15 50 10 30 25 50 20 30
  II 20 55 15 40 30 55 25 40
  III 25 60 20 50 35 60 30 50
  IV 30 70 25 60 40 70 35 60
  V 40 80 30 70 50 80 40 70
  VI 50 90 35 90 60 90 45 90

   

 4. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği:
  Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır.

  Bölgeler 31.12.2014’e kadar 01.01.2015 itibariyle Destek Tavanı (Sabit Yatırıma Oranı – %)
  Bölgesel Teşvik Uygulamaları Büyük Ölçekli Yatırımların Teşviki
  I 2 yıl 10 3
  II 3 yıl 15 5
  III 5 yıl 3 yıl 20 8
  IV 6 yıl 5 yıl 25 10
  V 7 yıl 6 yıl 35 11
  VI* 10 yıl 7 yıl 50 15

   

 5. Gelir Vergisi Stopajı Desteği:Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için belirlenen gelir vergisi stopajının terkin edilmesidir. Sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür.
 6. Sigorta Primi Desteği: Teşvik belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işçi hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır. Sadece 6. bölgede gerçekleştirilecek bölgesel, büyük ölçekli ve stratejik yatırımlar için düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülür.
 7. Faiz Desteği:Faiz Desteği, teşvik belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli yatırım kredileri için sağlanan bir finansman desteği olup, teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine  kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının belli bir kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır.
  Bölgeler Destek Oranı Azami Destek Tutarı
  (Bin TL)
  TL Cinsi Kredi Döviz Cinsi Kredi
  I
  II
  III 3 Puan 1 Puan 500
  IV 4 Puan 1 Puan 600
  V 5 Puan 2 Puan 700
  VI 7 Puan 2 Puan 900
  AR-GE yatırımları 5 Puan 2 Puan 500

   

 8. Yatırım Yeri Tahsisi:
  Teşvik Belgesi düzenlenmiş yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilmesidir.
 9. Katma Değer Vergisi İadesi:
  Sabit yatırım tutarı 500 milyon Türk Lirasının üzerindeki Stratejik Yatırımlar kapsamında gerçekleştirilen bina-inşaat harcamaları için tahsil edilen KDV’nin iade edilmesidir.

Formu doldurun, biz sizi arayalım

E-Posta *
Şirket Ünvanı *
Ad ve Soyad *
Şirket Telefonu *
Cep Telefonu *
Teşvik Talebiniz *
Güvenlik Kodu * captcha