Hakkımızda

Yaşadığımız topraklarda artık yeni bir dönem başlıyor.

Yeni yasal düzenlemeler ile Türkiye değişim isteğini ve kararlılığını ortaya koyuyor, yeni Anlayış bir çok sektörde planlanan veya gerçekleşecek yatırımlara ve projeye tarihi fırsatlar sunuyor. Markasına ve kurumuna global değerler katmak isteyen, şirketine Türkiye’nin gelişen ekonomik fırsatlarını kazandırmayı hedefleyen, rekabetçi çözümlere duyarlı yöneticiler ve karar vericiler için artık kalıcı başarının kuralları yeniden yazılıyor.

Şimdiki yeni gücün adı: Teşvik Sistemi, Stratejisi ve Yönetimi

Arguma danışmanlık, şirketiniz ve yatırımlarınız için en uygun teşvik projelerini araştıran, firmanızı ve imkanları analiz eden, elde ettiği verilerle yeni stratejiler ortaya koyan, kurumun ve markanın geleceğini konumlandıracak süreçleri belirleyen bir “Teşvik Yönetimi Ve Danışmanlığı” firmasıdır.
Yönetim Danışmanlığı olarak Teşvik Bölümü ,Ar-Ge Bölümü,İş Geliştirme Bölümü kurulması konularında yapılandırma,danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermektedir.Ayrıca firma üst yönetim ekibine Danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermekte kurumsallaşmasına destek olmaktadır.
Bu ülkenin fırsatlarını, değişim mühendisliğinin kendine özgü değerleriyle çözümler üreten bizler, küresel pazarlarda yeni dünya markaları ve güçlü şirketler oluşturmak adına sizin için çalışıyoruz.

FELSEFEMİZ :

EMPATİ
Teşvik Danışmanlığı hizmetlerimizi, şirketin değerlerini ve gelecek için belirlenen hedefleri doğru algılayarak gerçek ve verimli çözümler üretmek.

ÇAĞDAŞLIK
Şirketlerin uluslararası performansına değer katan değişimci yöntemler kullanmak.

FARKINDALIK
Şirketin özündeki değerleri ve daha önce kullanmadığı potansiyeli ortaya çıkarabilen yaratıcı stratejiler oluşturmak.

DEĞER KATMA
Şirkete global pazarlarda kalıcı bir rekabet avantajı kazandırmak.

GİZLİLİK
Şirket bilgilerini ve ticari sırlarını korumak adına gerekli koşulları en güvenilir seviyede sağlayarak hizmet sunmak.

ŞEFFAFLIK
İhtiyaçlara odaklanmış proje süreçlerini dürüst ve açık değerlerle yönetmek.

YENİLİKÇİ
Danışmanlık hizmetlerini ve Teşvik projesinin süreçlerini profesyonel ve yenilikçi yöntemleri birleştirerek sürdürmek.

DİNAMİK
Doğru zamanda ve doğru dinamiklerle hızlı ve verimli sonuçlara ulaşmak.

HİZMETLERİMİZ :

Arguma danışmanlık, teşvik projesinin yönetimini bir statejik hedef olarak belirleyerek kurumlara ve ticari organizasyonlara 360 derece hizmet verebilen gerçek bir çözüm ortağıdır.

Kurumun finansman yapısından, marka yönetimine, satış organizasyonundan, tedarik sistemine kadar tüm süreçleri tek bir hedef için konumlandırarak, tek bir çatı altında organize ederek uyumlu bir şekilde yönetmektedir.

KURUM VE SEKTÖR ANALİZİ :
Şirketin yatırım ve girişimlerinde doğru stratejilerin belirlemesini adına proje veya firma analizler yaparak yatırım maliyetlerini azaltan ve karlılığını artıran teşvik danışmanlığı çözümleri sunmaktayız. Bu amaçla yasalardaki yeni düzenlemeleri takip etmekte ve yasal düzenlemelerin şirket çıkarlarına en uygun şekilde uygulanmasına liderlik etmekteyiz.

TEŞVİK PLANLAMASI :
Gerçekleştirilen analizler sonrası elde edilen veriler ile şirketin yararlanacağı teşvikler konusunda “stratejik planlama” ve “iş planlaması” sürecini kapsamlı olarak başlatmaktayız.

PROJE YÖNETİMİ :
Teşvik projeleri konusunda profesyonel uzman, danışman ve akademisyenlerle birlikte fizibilite çalışmalarını ve projenin süreçlerini bir bütün olarak yönetmekteyiz.

KURUM YAPILANDIRILMASI :
Şirket departmanlarını ve Firma kültürünü eksiksiz bir yapıya ulaştırmayı hedefleyen kurumsal çalışmaları sürdürmekteyiz. Teşviklerin şirket içinde de yapılandırılmasını sağlayan bir “teşvik departmanının” kurulmasına öncülük etmekteyiz.Ar-Ge faaliyetlerinin tüm süreçlerinin firma içinde profesyonel bir biçimde yürütülmesi için bölüm yapılandırma hizmetleri sunmaktayız. Firmanın ve markanın gelişiminde sürekliliği yönlendirecek İş Geliştirme Bölümü kurulması ve geliştirilmesi için yapılandırma hizmetleri sunmaktayız.

EĞİTİM :
Projenin ve teşvik sistemlerinin şirketin tüm bölümlerinde akılcı bir şekilde kullanılması ilgili personele , bilgilendirme ve uygulama eğitimleri vermekteyiz.Firmanın dışa bağımlılığını azaltacak atölye çalışmaları ve eğitim hizmetleri sunarak kurumsallaşmaya güç katmaktayız.

LOBİ :
Teşvik projesiyle ilgili olarak ilgili kurumlarla kurulacak ilişkilerin organizasyonuna ve süreçlerin doğru ve hızlı gerçekleştirilmesine liderlik etmekteyiz.