Film Sektörü Destekleri

Film Sektörü Destekleri

Film Sektörü Desteklerinden belirtilen şartları sağlayan kuruluşlar bu tebliğ kapsamında yararlanabilirler.

Arguma danışmanlık tarafından, Başvuru sürecinde ve sonrasında mevzuatın belirtiği şartların sağlanarak şirketinizin desteklerden yararlanması sağlanır.

Desteklenen faaliyet Destek oranı Destek tutarı
Yurtdışı marka tescili % 50 50.000 $
Pazar araştırma rapor desteği % 60 200.000 $
Belgelendirme destekleri % 50 50.000 $
Reklam ,pazarlama, tanıtım faaliyetleri % 60 400.00 $
Yurtdışı birim desteği % 60 120.000 (birim başı)
Danışmanlık desteği % 50 200.000 $
Pazara girişin desteklenmesi* %  50 100.000 $
Film Platosu/Stüdyosu Kullanım Giderlerinin Desteklenmesi % 20  200.000 $
Reklam Giderlerinin Desteklenmesi** % 50 100.000  $
Personel desteği*** % 50 50.000 $

*Film dağıtımcısı ve/veya yapımcısı şirketler tarafından bir filmin yurt dışında pazarlanmasına yönelik olarak gerçekleştirilen pazara giriş giderleri, ülke/ülke grubu başına

**Yurt dışında gösterimi yapılan filmlere verilen reklam giderleri; yararlanıcılar, Bir film için verilen toplam destek tutarı 500.000 ABD Doları’nı geçemez.

Devamını Oku