Ar-Ge ve İnovasyon Desteği İle ‘Kalp Tamir Kiti’ Geliştirildi

KOSGEB Ar-GE ve İnovasyon Desteği alarak ‘kalp Tamir Kiti’ geliştirildi. Geliştirici kişi ‘Bebiller’ firması kurucusu ve Göğüs Cerrahisi Uzmanı Dr. Mahmut Tokur oldu. Dr.Tokur, görev yaptığı hastanede kalp yaralanması hastalarına müdahale ederken yaşadığı sorunları çözme amacıyla 2007 yılında çalışmalara başladığını belirtti.

Kalp yaralanmalı hastaların çoğunluğu olay yerinde ölmekteydi. Canlı kalan diğer hastalara acil müdahale ekipleri olay yerinde ulaşıp ambulans ile hastaneye getirmeye çalışmaktaydı. Bu hastaların en önemli sorunu ise aşırı kan kaybından dolayı şoka girmiş olmalarıydı. Şoktaki hastaya acil müdahale ekipleri serum vererek müdahale etmeye çalışmakta, ancak bu hastaların damarları şoktan dolayı çok zor bulunduğundan bu hastaların büyük kısmı da ambulansta ölmekteydi. Az miktardaki şanslı hasta grubu canlı halde hastane acil servisine kadar getirilebilmekte, fakat bu defa da hastaya müdahale edecek uzman hekim, ekip veya donanım yetersizliğinden ölümler olmaktaydı. Tüm bunların sonucunda kalp yaralanmalı hastaların tahminen %90’ı ölmektedir.

Dr. Tokur; canlı halde iken sağlık ekiplerinin ulaştığı hastaların hayatta kalabilmelerini temin etmek amacı ile hastanın hastaneye transferi sırasında ambulansta ve acil serviste kanamayı durduracak bir aparat veya metod geliştirme çalışmalarına başladı. Bu çalışmalar sırasında aynı hastanede birlikte görev yaptıkları acil tıp uzmanı Dr. Mehmet Ergin ile birlikte çalıştı. Mesai saati bitiminden sonra hastane ameliyathanesinde kasaptan aldıkları dana kalbi sakatatında ‘Kalp tamir Kiti’ isimli ürünün geliştirme faaliyetlerini gerçekleştirdiler. Bu çalışmalar aralıksız 2 yıl sürdü.

Dr. Tokur ortaya çıkan ilk prototipin işe yaradığını gördüğünde ürünün son şekline yönelik tasarım çalışmalarını gerçekleştirdi. Bundan sonraki süreçte projenin mali giderlerini kendi bütçesi ile karşılayamaz hale gelen Tokur finans destekleri aramaya başladı. Arkadaşlarından aldığı borçlarla bir süre daha projesini ilerletti, bu arada takvimler 2011 yılına gelmişti.

2011 yılı içerisinde KOSGEB aracılığı projesini yürütmek için Ar-ge projesi desteklerine başvurdu. Bir şirket kurması koşulu ile KOSGEB tarafından projesinin desteklenmesine karar verildi. Kendisi devlet memuru olduğu için şirket kuramayacağından babası ile birlikte bir Ar-ge şirketi kurdu. İki ortaklı bu şirket 06.05.2011 tarihinde ‘Bebiller’ ismiyle doğdu.

İşletme ilk adım olarak geliştirmiş olduğu Kalp Tamir Kitinin yanında Acil Göğüs Drenaj Seti, Damar Bypas Kateteri, Biyopsi Sistemleri sağlık alanında kullanılacak bir çok yeni ürünün de tasarımını gerçekleştirdi ve kurmuş olduğu tasarım merkezinde sağlık alanında yürütülen çalışmaların yanı sıra diğer mühendislik disiplinlerine yönelik bir çok çalışmaya da imza atıyor. Bu çalışmalar sonucunda bir çok patent ve seri üretim aşamasında gelmiş ürün ortaya çıktı.

Dr. Tokur yürütülen çalışmalar sırasında yapılması gereken yatırımların boyutu gereği finansal anlamda yaşadığı zorluklara rağmen, Kamu desteklerinin çalışmalarına sağladığı ivme için teşekkürlerini ifade ederken yapılacak yeni araştırma ve yatırımlar için yatırımcıların da desteğini beklediğini ve sağlık sektörüne yön verebilecek mevcut ve yeni çalışmalarda girişimci bireylerle birlikte devam edebileceğini de ifade ediyor.

“Bebiller” adı ile kurulmuş olan şirket hayatın her alanında insanların ihtiyaç duyduğu veya duyabileceği ürünleri geliştirme düsturu ile sürekli inovasyon ve ar-ge çalışmaları yürütmektedir. Fikir ile fikri hayata geçirebilecek uzmanları buluşturup, gerekli ar-ge ortamını sağlayarak projeler yürütmektedir. Bu çalışmalar sonucunda bir çok patent ve seri üretim aşamasına gelmiş ürün ortaya çıktı.

Siz de Ar-Ge İnovasyon Destekleri hakkında daha detaylı bilgi almak için ve başvuru için +90 212 325 1592 nolu telefon hattımızdan bizi arayabilirsiniz.

Kaynak: http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/haftaninkobisi/0/haftanin-kobi-girisimcisi