TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı‘nın amacı ülkemiz sanayine kurumsal Ar-Ge yeteneği kazandırarak evrensel teknolojiye katkı sağlar hale getirmektir. Bunun için Türkiye’de yerleşik katma değer yaratan kuruluşların Ar-Ge ve yenilikçi projeleri TÜBİTAK tarafından desteklemektir.

Kimler Başvuru Yapabilir?

Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, ülkemizde yerleşik tüm sermaye şirketleri proje başvurusunda bulunabilmektedir.

Destek Özellikleri Nelerdir?

  • Bütçe sınırı yoktur. Proje bütçesinde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Yüksek bütçeli (¨10 Milyon’dan büyük) proje başvurularında, bütçenin en az %7’si KOBİ ve en az %3’ü Üniversite/Kamu Araştırma Merkez ve Enstitüleri ile işbirliklerine ayrılmalıdır.
  • Destekleme süresi proje bazında en fazla 36 aydır.
  • Projesi başarıyla tamamlanan proje sahibi kuruluş KOBİ ise, proje fikir sahibi araştırmacıya ¨ 7.500 teşvik ödülü verilir.
  • Destek oranı minumum %40, maksimum %60 olacak şekilde, Ar-Ge nitelikli proje harcamaları için hibe destek verilir

TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Destekleri hakkında daha detaylı bilgi almak için ve başvuru için +90 212 325 1592 nolu telefon hattımızdan bizi arayabilirsiniz.

kaynak: tubitak.gov.tr