TÜBİTAK KOBİ – Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

Ülkemizde, Ar-Ge faaliyetlerinin önemli bir bölümü büyük ölçekli işletmeler tarafından gerçekleştirilmektedir. Oysa ki ülkemizde sanayinin %98’ini KOBİ’ler oluşturur. Ar-GE Faaliyetlerinde KOBİ’ler istenilen düzeyin çok altındadır.

Ülkemizde KOBİ’lere yönelik strateji ve eylem planlarında geliştirilen temel strateji; KOBİ’lerin verimliliklerini, katma değer içindeki paylarının ve uluslararası rekabet güçlerinin artırılması esasına dayanmaktadır. Bu stratejik hedeflere ulaşmak için piyasa koşulları ve uluslararası anlaşmalar kapsamındaki yükümlülükler dahilinde, KOBİ’lerin Ar-Ge ve yenilik projeleri için farklılaştırılmış bir destek programı TÜBİTAK tarafından kurgulanmış ve uygulamaya alınmıştır.

TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programında projelere sağlanacak desteklerle KOBİ’lerin, teknoloji ve yenilik kapasitelerinin geliştirilerek daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, kurumsal araştırma teknoloji geliştirme kültürüne sahip olmaları, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları hedeflenmektedir. (Kaynak: http://goo.gl/aah4g)

TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Destekleri için Arguma Danışmanlık size en doğru çözümleri sunar.  Ar-Ge Merkezi danışmanımız Türkiye’de ilk merkezini kurmuş ve yönetmiştir.

Bununla birlikte  2008 yılında  sanayi bakanlığı ile  birlikte  çalışarak ilgili kanunun yazılımına katkıda bulunmuştur.

Bu konuda uzun yıllar yabancı sermaye derneğinde (YASED)  komite üyeliği yapmış olup, Ar-Ge Merkezi ile ilgili, hem Sanayi Bakanlığı, hem de Gelir İdaresi Başkanlığı denetimlerini başarı ile sonuçlandırmıştır.

TÜRKİYE DE EN İYİ AR-GE MERKEZİ UYGULAMASINI TAAHHÜT EDİYORUZ.


Formu doldurun, biz sizi arayalım

E-Posta *
Şirket Ünvanı *
Ad ve Soyad *
Şirket Telefonu *
Cep Telefonu *
Teşvik Talebiniz *
Güvenlik Kodu * captcha