Ekonominin temel taşları olan KOBİ’lerin desteklenmesi bir ülkenin kalkınması için çok önemlidir.  Bu amaçla 1990 yılında KOSGEB kurulmuştur. KOSGEB bu tarihten 2009 yılına kadar sadece imalat sanayi KOBİ’lerine destek vermiştir.

Ancak, imalat sanayi dışındaki sektörlerin de ekonomik katma değer üretmesi ve istihdam yaratma potansiyellerinin artması ile 2009 yılında KOSGEB Kuruluş Kanunu’nda değişiklik yapılmıştır.  Yapılan değişiklik ile birlikte,  KOSGEB’in  hedef kitlesi hizmet ve ticaret sektörlerindeki KOBİ’leri de kapsayacak şekilde genişletilmiş ve böylece KOSGEB, KOBİ’lerden sorumlu ulusal kuruluş haline gelmiştir.

Bu kanun değişikliği ile birlikte KOSGEB Destek Sistemi‘nde de  değişikliğe gidilmiş ve yapılan çalışmalar sonucunda; KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği çerçevesinde,

  • KOBİ’lerin ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında payını ve etkinliğini arttırmak,
  • Rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek,
  • Ekonomik gelişmelere uygun bir şekilde sanayide entegrasyonu gerçekleştirmek,
  • İhracattaki paylarını arttırmak,
  • Araştırma-Geliştirme, yenilik ve işbirliği faaliyetlerini desteklemek,
  • Girişimcilik kültürünü geliştirmek,
  • Kalkınma planları, hükümet programları ve yıllık programlarda belirlenen hedefler de dikkate alınarak;  Ar-Ge ve yenilikçilik, endüstriyel uygulama, girişimcilik, pazarlama, e-dönüşüm, kurumsallaşma, markalaşma, kalite geliştirme, tasarım, çevre, enerji ve işbirliği-güçbirliği ile günün şartlarına bağlı olarak oluşabilecek diğer konularda destek programları hazırlanmıştır.

KOSGEB özellikle bu dönemde, işletmelerin yurt içinde ve yurt dışında tanıtılması, yurt dışı pazarlarına açılması, Türkiye’de geliştirilen teknolojik ürünlerin yurt dışı pazarlarında tanıtılması gibi hususları içeren yeni destek programları da hayata geçirmiştir. 

Bu desteklerin en önemlilerinden birisi de;  Yurtdışı İş Gezisi Desteğidir.

KOSGEB Yurt Dışı İş Gezisi Desteği

İşletmelerin, uluslararası işbirliklerinin temin edilmesi veya arttırılması, yeni teknik-teknoloji ve sektörel gelişmelerin takip edilmesi amacıyla organize edilen Yurt Dışı İş Gezisi programlarına katılmalarına destek verilmektedir.

Bu destek; KOSGEB Birimleri veya Meslek kuruluşları tarafından düzenlenen Yurt Dışı İş Gezisi programlarında işletme temsilcilerinin;

  • Konaklama giderlerini,
  • Ulaşım giderlerini,
  • Yurt Dışı İş Gezisi Programı ile ilgili diğer giderlerini ( tercüme ve rehberlik hizmetleri, fuar giriş hizmetleri, toplantı, organizasyon giderleri) kapsamaktadır.

Her bir Yurt Dışı İş Gezisi için işletme başına sağlanacak azami destek miktarları öğrenmek  ve KOSGEB Yurt Dışı İş Gezisi Destek Programına başvuru hakkında daha detaylı bilgi almak için +90 212 325 1592 nolu telefondan veya aşağıdaki formu doldurarak bize ulaşabilirsiniz!


Formu doldurun, biz sizi arayalım

E-Posta *
Şirket Ünvanı *
Ad ve Soyad *
Şirket Telefonu *
Cep Telefonu *
Teşvik Talebiniz *
Güvenlik Kodu * captcha

 

Kaynak:  http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/5905/food-time-dergisi