İhracatçılar Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen Devlet Desteklerinden  ışık hızında yararlanacak. Haberler.com’da yer alan habere göre,Türkiye’ye 2016 yılında 143.8 milyar dolar döviz kazandıran ihracatçıları Ekonomi Bakanlığı Devlet Destekleri konusunda bekletmeyecek. Teşvikler ihracatçıya ışık hızında ulaşacak.

Ekonomi Bakanlığı, ihracatçılara verilen devlet desteklerinde hızı arttırmanın yanında Devlet Fiyat İstikrar Fonu’ndan ihracatçılara sağlanan devlet destekleri için ayrılan kaynağın 2017 yılında 1 milyar TL’den 3 milyar TL’ye çıkarılması ile yeni destek mekanizmalarını da devreye soktu.

19 Fuar Destek Kapsamında!

Ekonomi Bakanlığı, Yurtiçinde düzenlenen ve yabancı katılımcıların ve ziyaretçilerin yoğun olduğu 19 fuarı destek kapsamına aldı. Küresel Tedarik Zincirine Giriş Desteği, E-Ticaret Sitelerine Toplu Üyelik Desteği, Eximbank Alıcı Kredilerinde Faiz Desteği ve Eximbank Sigorta Tanzim Desteği ihracatçılara yeni getirilen diğer destek türleri oldu.

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Kılıçkaya, ihracatçılar tarafından en fazla kullanılan devlet desteklerinden birinin fuar desteği olduğunu, fuar desteği talebinde bulunan firmaların başvurularının bürokrasinin uzaması nedeniyle 1 yıl sonra ihracatçının eline geçtiğini, ihracatçılarında bu duruma haklı olarak tepki gösterdiklerini kaydetti.
Ege İhracatçı Birlikleri’nde düzenlenen, “Devlet Yardımları Bilgilendirme Toplantısı”nda konuşan Kılıçkaya, fuar destekleriyle ilgili yeni değişikliği; “Geç gelen teşvik teşvik değildir. Teşvik zamanında olmalı, bizim derdimiz bağcıyı dövmek değil üzüm yemek. Süreci hızlandırıyoruz, ihracatçıların daha fazla fuara katılacağı, fuar desteklerinde radikal bir adım atıyoruz. Ekonomi Bakanlığı olarak önceden fuarlar ile ilgili metrekare destek tutarı belirleyeceğiz. Bakanlık gözlemcilerinin raporlarıyla firmanın fuara kaç metrekare ile katıldığı tespit edilecek ve ihracatçı birlikleri kısa sürede firmamıza fuar desteği ödemesini gerçekleştirecek. Firmaları ve organizatör kuruluşları evrak yükünden kurtaracağız. Yeni uygulama 1 Temmuz 2017 tarihinde yürürlüğe girecek” diye özetledi.

Fuar desteklerinde üst limit TL’ye döndü

İhracat Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Kılıçkaya, fuar desteklerinde üst limitlerin; genel fuarlar için 50 bin TL, sektörel fuarlar için 75 bin TL ve prestijli fuarlar için ise 250 bin TL olarak güncellendiği bilgisini de paylaştı.

Uluslararası nitelikteki yurtiçi fuarlara destek yolu açıldı

Ekonomi Bakanlığı’nın mevcut destek programları yanında yeni destek programlarını da hayata geçirdiği bilgisini paylaşan Kılıçkaya, yeni devlet desteklerinden bir tanesinin ise uluslararası kimlik kazanmış yurtiçinde düzenlenen fuarlara katılımın desteklenmesi olduğunu anlattı.
Yurtiçinde desteklenecek fuarların seçiminde; fuara katılan yabancı ziyaretçi sayısını, yabancı firma sayısını ve fuarın uluslararası kimlik kazanmasını göz önünde bulundurduklarını ifade eden Kılıçkaya şöyle devam etti; “Bu nitelikteki fuarların ihracatımızın artışına katkı sağladığını düşünüyoruz. Katılımcı firmalara yer kirası ve stand konstrüksiyon masraflarının yüzde 50’sini 30 bin TL’ye kadar destekliyoruz. 2017 yılı için 19 fuarı destek kapsamına aldık. Yurtiçi fuar desteklerinde yurtdışı fuar desteklerinde uygulamaya başladığımız metrekareye göre destekleme modelini hayata geçirmedik, evraklarla başvuru gerekiyor. İlerleyen süreçte yurtiçi fuarlarında da metrekareye göre destek ödemesini gündeme alabiliriz.”

İhracatçılar, küresel zincirlere devlet desteğiyle tedarikçi olacak

Ekonomi Bakanlığı’nın yeni hayata geçirdiği destek türlerinden biri ise; “Küresel Tedarik Zincirine Giriş Desteği” olacak. Bu desteği almak isteyen firma yeni çalışmaya başlayacağı küresel tedarikçiden bir niyet mektubu getirdiği takdirde, sertifikasyon, belge, yazılım, eğitim, test, yeni makine yatırımı, ekipman alımı, ofis, depo giderlerinde desteklenecek.
Türkiye İhracatçılar Meclisi, İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve Sanayi Odaları gibi işbirliği kuruluşları aracılığıyla E-Ticaret sitelerine toplu üyelikler yeni dönemde Ekonomi Bakanlığı’nın desteğine başvurabilecek.
250 firmayı bir araya getiren işbirliği kuruluşu Ekonomi Bakanlığı’na E-Ticaret sitelerine abonelik için başvurduğunda üyelik giderleri yüzde 80 oranında 3 yıl süreyle desteklenecek. İşbirliği kuruluşu 5 e-ticaret sitesi için destek başvurusunda bulunabilirken, her bir şirket için yıllık en fazla 2.000 ABD Doları tutarında destek sağlanıyor.
Eximbank alıcı kredilerinde faiz desteği Ekonomi Bakanlığı’nın yeni hayata geçirdiği destek türlerinden bir diğeri oldu. Bu destek ile, yurtdışındaki alıcılara daha düşük faizli kredi sağlayarak, makine ve yatırım malı ihracatımızı artırmak amaçlanıyor. Orta ve uzun vadeli yatırım malı ihracatı alıcı kredilerinde Eximbank’ın uyguladığı faiz oranı ile OECD ülkelerinde uygulanan ve en düşük faiz uygulanan Commercial Interest Reference Rate (CIRR) arasındaki farka tekabül eden faiz gideri Ekonomi Bakanlığı tarafından Eximbank’a ödenecek.

UR-GE desteği 5 yıla çıkıyor

Hedef pazarlarda, kümelerin yurtdışında tanıtılmasına yönelik gerçekleştirilecek UR-GE Projeleri için yapılacak harcamaların destek kapsamında olduğunu ifade eden Kılıçkaya, UR-GE projelerini kendi mecrasına oturtuyoruz, proje yaklaşımı ile hareket edilecek. UR-GE Projelerindeki destek süresini projenin performansına göre 3 yıldan 5 yıla çıkarabileceğiz. Yurtdışı fuarlara yılda bir kez ziyaretçi olarak katılım mümkün olabilecek.”

Pazara giriş belgeleri 250 bin dolara kadar yüzde 50 desteklenecek

İhracatçılara bir ülke pazarına girişte avantaj sağlayan ve akredite edilmiş kurum veya kuruluşlardan aldıkları; Çevre ve kalite belgeleri, insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir işaretler ile test/analiz raporu alma giderleri, Tarım ürünlerine ilişkin laboratuvar analizleri ve belgelendirme giderleri, firma başına yıllık 250.000 ABD Dolarına kadar yüzde 50 oranında desteklenecek. Pazara giriş belgelerinde belge başına 25 bin dolarlık sınırda kaldırıldı. Böylece bazı sektörlerin sıkıntı çektiği yüksek maliyetli belge giderlerinin desteklenmesinin de yolu açılmış oldu.

İleri teknolojiye sahip şirket satın alın çağrısı

Ekonomi Bakanlığı tarafından Pazar araştırması ve pazara giriş desteği kapsamında; İleri Teknolojiye Sahip Yurt Dışı Şirket Alım Desteği verildiğini hatırlatan İhracat Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Kılıçkaya, bu desteğe başvurunun beklentilerinin altında kaldığını ifade etti. Kılıçkaya, “Şirket satın almada 500 bin dolara kadar yüzde 75 oranında destek veriyoruz, TL cinsi kredilerde yüzde 5, döviz cinsinden kredilerde ise 2 puan yıllık 3 milyon dolardan 5 yıl faiz desteği sağlıyoruz. İhracatçı firmalarımızı bu desteği kullanmaya davet ediyoruz” dedi.

Kaynak: haberler.com