KOSGEB Endüstriyel Uygulama Destek Programı‘ndan Yararlanma şartları şunlardır;

1-İncelemeli Patent Belgesine Sahip Olmak

2-Kosgeb Veya Tübitak tan Başarı İle Tamamlanmış Proje Olması (1 Yıl İçerisinde Başvuru Yapılabilir)

Proje Süresi Maksimum 18 aydır. KOSGEB Tarafından İlave 12 Ay Süre Verilebilir.

Endüstriyel Uygulama Programı Destek Oranları

Kira Desteği 18.000 75
Personel Gideri Desteği 100.000 75
Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Gid. Desteği 150.000 75
Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve Tasarım Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) 200.000 75