Eğitim Sektörü Desteklerinden belirtilen şartları sağlayan kuruluşlar bu tebliğ kapsamında yararlanabilirler.

Arguma danışmanlık tarafından, Başvuru sürecinde ve sonrasında mevzuatın belirtiği şartların sağlanarak şirketinizin desteklerden yararlanması sağlanır.

Desteklenen faaliyet Destek oranı Destek tutarı
Yurtdışı marka tescili % 50 50.000 $
Pazar araştırma rapor desteği % 60 200.000 $
Belgelendirme destekleri % 50 50.000 $
Reklam ,pazarlama, tanıtım faaliyetleri % 60 400.00 $
Yurtdışı birim desteği % 60  120.000 (birim başı)
Danışmanlık desteği % 50 200.000 $
Tanıtım Ve Pazarlama Etkinliklerine % 50 50.000 $
Pazara girişin desteklenmesi % 50 100.000 $
Eğitim Programlarına Yönelik Harcamaları* %  50 100.000 $

*Yurt dışından davet edilen akademisyen/uzman/ilgili kişi veya kurum/kuruluş temsilcilerinin katılımıyla münhasıran yurt dışına yönelik olarak yurt içinde gerçekleştirilen eğitim programlarına yönelik harcamaları