KOSGEB Destekleri

Girişimcilik Destekleri

Girişimcilik Desteklerinden yararlanmak için, girişimci sertifikası olmayan kişiler www.kosgeb.gov.tr adresinden, Duyurular Kısmından, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi duyuruları kısmından birisine başvurarak sertifika almak için eğitime başvurabilirler

Eğitim Süresi: Yaklaşık 10 Gündür Ve Ücretsizdir.

GİRİŞİMCİLİK DESTEKLERİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI

1- Girişimci Sertifikası Na Sahip Olmak
Girişimci Sertifikasına Sahip Kişiler Şirket Kuruluşlarını Gerçekleştirebilirler
HARCAMALAR
-Harcamalar Şirket Kurulduktan Sonra Yapılmalı,
(Bu Tür Yapılmayan Harcamalardan Destek Alınmaz)
-Harcamalar Bankacılık Kanalı İle Yapılmalı(Elden Yapılan Ve Şirket Kredi Kartı Dışı Harcamalar Geçersizdir)
-Şahıs Şirketlerinde şahıs kredi kartı kabul edilmektedir,ama diğer şirket türlerinde ortak k.kartı ödemeleri sıkıntı yaşanmaktadır,
-Şahıs Şirketleri Kosgeb Kaydı İçin Mutlaka Oda Kaydı Olmalıdır.

DESTEK KALEMLERİ

DESTEK UNSURU ÜST LİMİTİ (TL) DESTEK ORANI (%)
(1. ve 2 . Bölge)
DESTEK ORANI (%)
(3., 4., 5. ve 6. Bölge)
İşletme Kuruluş Desteği Geri Ödemesiz 3.000 60

Kadın Girişimci
ve
Özürlü Girişimciye
%70 uygulanır.

70

Kadın Girişimci
ve
Özürlü Girişimciye
%80 uygulanır.

Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Ofis Donanım ve Yazılım Desteği 15.000
İşletme Giderleri Desteği 12.000
Sabit Yatırım Desteği Geri Ödemeli 70.000

 

İŞLETME KURULUŞ DESTEĞİ 

Şirket kuruluşunda yapılan ,noter, oda kayıt ücretleri ve yazar kasa bost cihazı ücretlerini kapsar

KURULUŞ DÖNEMİ MAKİNE, TEÇHİZAT, OFİS DONANIM VE YAZILIM DESTEĞİ 

İşletmeye alınan demirbaş ve yazılım gibi giderleri kapsar 

İŞLETME GİDERLERİ DESTEĞİ 

Kira ve personel maaşlarını kapsar  ( yeni tebliğe göre) 

SABİT YATIRIM DESTEĞİ: 

Bu destek sadece makine teçhizat almak için kullanılır. bu destekten yararlanmak için bankadan teminat mektubu alınması lazımdır.

GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİNDEN SONRAKİ AŞAMALAR

-Eğitim bittikten sonra

-Şirket Kurulmalı,

-Harcamalar Yapılmalı(Faturalı Ve Bankacılık Kanalı İle)

-Kosgeb Başvurusu Ve İş Planı Hazırlama

-Kosgeb Kuruluna Girme

-Ödeme Belgelerini Kosgeb Sunma

-Peryodik Olarak Harcama Evraklarının Kosgeb Sunumu

ARGUMA DANIŞMANLIK  ÜCRETLERİ

KOSGEB KAYIT VE  İŞ PLANI HAZIRLAMA : 1.000 TL+ KDV

İŞ PLANI KABULUNDEN SONRAKİ AŞAMALARIN TAKİBİ : 500 TL   + KDV

NOT: Evrakların KOSGEB Tesliminden Girişimci Sorumludur, Bizim Tarafımızdan Yapılması Talep Edilmesi Durumunda Ek Ücret Talep Edilir.

ÖDEME ŞARTLARI

Ödemeler Peşin Tahsil Edilir,

İş planı şirketimizden kaynaklanan sebeplerden kabul edilmezse para iade edilir,

İş Planı Çıkma  Garatisi  % 100 dür.

Devamını Oku

Genel Destek Programı

KOSGEB   Destekleri Genel Destek Programı kapsamında destek alınabilecek programlar ve destek üst limitlerini aşağıdaki tabloda detaylı inceleyebilirsiniz.

 

GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ DESTEK ÜST LİMİTİ  (TL) DESTEK ORANI    (%)
1. ve 2. Bölgeler 3. ve 4,5.6. Bölgeler
1 Yurt İçi Fuar Desteği 30.000     % 50     % 60
2 Yurt Dışı İş Gezisi Desteği 10.000
3 Tanıtım Desteği 10.000
4 Eşleştirme Desteği 15.000
5 Nitelikli Eleman İstihdam Desteği 20.000
6 Danışmanlık Desteği 15.000
7 Eğitim Desteği 10.000
8 Enerji Verimliliği Desteği 30.000
9 Tasarım Desteği 15.000
10 Sınai Mülkiyet Hakları Desteği 20.000
11 Belgelendirme Desteği 10.000
12 Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği 20.000

 

1-Yurt içi fuar desteği

a- Bu destek; boş alan (yer) kirası, stand konstrüksiyonu ve dekorasyonu, fuar katılımcı kataloğu, fuar alanının genel düzenlemesi ile ilgili hostes, genel tanıtım, genel güvenlik, genel temizlik ile gerekli olabilecek diğer hizmet giderlerini kapsar

b- Her bir fuar katılımı için işletme başına azami destek alanı 50 (elli) m²’dir.

c-Destek üst limiti;  Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarlarında m² başına 120 (yüzyirmi) TL,

                               

2-  Yurt dışı iş gezisi desteği

KOSGEB Birimleri, meslek kuruluşu veya Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) üyesi Organizatör Kuruluşlar tarafından düzenlenen yurtdışı iş gezisi programlarında;

Yurtdışı iş gezisinin düzenlenebilmesi için sektör farkı gözetmeksizin en az 10 (on) işletmenin katılımı gerekmektedir. Her bir Yurtdışı İş Gezisi için işletme başına sağlanacak azami destek miktarı 2.000 (ikibin) TL’dir.

Destek kapsamına alınacak Yurtdışı İş Gezileri Programı, aşağıda belirtilen aktivitelerden en az ikisini içermelidir;

 

3- Tanıtım desteği

 (MARKA TESCİLİ ZORUNLUDUR)

– Bu destek unsurları;

– Broşür, ürün kataloğu giderlerini,

Yurtdışında yayınlanan/dağıtılan basılı yayınlara reklam verme giderlerini kapsar Her bir destek unsuru için verilecek destek miktarı 5.000 TL’yi geçemez.

 

4-Eşleştirme desteği

İşletmelerin Eşleştirme Merkezlerinden alacağı;

– Danışmanlık

– Organizasyonel

– Daimi sergi alanı hizmetlerine destek verilir.

                         

5-Nitelikli eleman istihdam desteği

– Bu destek, en az dört yıllık eğitim veren fakülte veya yüksekokul mezunu yeni  eleman istihdamı için verilir.

– İşletmeler belirtilen limitler dahilinde işin gereği olarak En Fazla 2  nitelikli eleman çalıştırılabilir, ancak desteğin üst limiti tamamlandığı tarihte KOSGEB desteği sona erer.

– KOSGEB aylık destek üst limiti, istihdam edilecek her bir eleman için net ücret üzerinden hesaplanır ve 1.500 (binbeşyüz) TL’yi geçemez.

   

6-Danışmanlık desteği

 İşletmelerin; Genel Yönetim, AB ve Diğer Uluslararası Kaynaklarından Yararlanmak Üzere Proje Hazırlama, İş Planı Hazırlama, Yatırım, Pazarlama, Üretim, İnsan Kaynakları, Mali İşler ve Finans, Dış Ticaret, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Yeni Teknik ve Teknolojiler, CE Kapsamındaki Ürün Tasarımı Belgelendirmesi ve CE Belgesine Uygun Üretim ile Çevre konu başlıklarında alacakları danışmanlık hizmetlerine destek verilir.

Destek kapsamında; Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip danışmanlık kuruluşları, vakıf ve dernekler ile üniversiteler, üniversitelerin işletmelere yönelik danışmanlık hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri, kuruluş kanunlarında danışmanlık hizmeti verme görevi olan kamu kurum ve kuruluşlarından hizmet alınabilir.

Her bir konu başlığı için alınacak danışmanlık hizmetine verilen destek miktarı 4.000 (dörtbin) TL’yi geçemez.

 

7-Eğitim desteği

İşletmelerin Genel Yönetim, Pazarlama Yönetimi, Üretim Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Mali İşler ve Finansman Yönetimi, Dış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Yeni Teknik ve Teknolojiler, Yenilik, Mesleki ve Teknik Eğitim, CE İşareti, Ürün Belgelendirme ve Çevre konu başlıklarında alacakları eğitimlere destek verilir

Her bir konu başlığı için alınacak eğitim hizmetine verilen destek miktarı 4.000 (dörtbin) TL’yi geçemez.

 

8-Enerji verimliliği desteği

İşletmelerin enerji verimliliği kapsamında alacakları etüt, danışmanlık ve eğitim hizmetlerine destek verilir. yetkilendirilmiş enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinden, enerji verimliliğine yönelik alınacak ön ve detaylı etüt hizmetleri desteklenir.

– Ön Enerji Etütleri için destek üst limiti 2.000 (ikibin) TL, Detaylı Enerji Etütleri için destek üst limiti 20.000 (yirmibin) TL’dir.

– Verimlilik Arttırıcı Projeye yönelik danışmanlık desteği için destek üst limiti 5.000 (beşbin) TL’dir.

    

9-Tasarım desteği

İşletmelerin ürün tasarımı için satın alacakları tasarım hizmetlerine ilişkin giderlerine destek verilir. Tasarım hizmetinin alınacağı kişi ve kuruluşlarla ilgili hususlar uygulama esaslarında belirtilir.

Destek Unsurları

– İşletmelerin ürün tasarımına yönelik hizmet alımlarına destek verilir. Ancak, ürün tasarımının Patent Belgesi, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi veya Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi alımı ile sonuçlanmış olması şarttır.

– Program süresince desteğin üst limiti 15.000 (on beş bin) TL’dir.

 

10) Sınai mülkiyet hakları desteği

 – Türk Patent Enstitüsü (TPE) veya muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan; patent, faydalı model belgesi, endüstriyel tasarım tescili belgesi ve entegre devre topografyaları tescil belgesi için yaptığı giderler ile patent vekili giderlerine,

– Türk Patent Enstitüsü (TPE), muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan alacakları marka tescil belgeleri için yaptığı giderler ile marka vekili giderlerine destek verilir.

Bu destek, sınai mülkiyet haklarına konu belge alımı için yapılan başvuru ve yapılan ödemelerin tarihlerine bakılmaksızın, Programın geçerlilik süresi içinde alınan belgeler için verilir.

 

11-Belgelendirme desteği

 İşletmelerin, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan akredite oldukları konularda alacakları ürün, sistem, personel, laboratuar akreditasyon belgelerine ilişkin giderlerine destek verilir.

Bu destek, ilgili kurum/kuruluşa belge alımı için yapılan başvuru ve yapılan ödemelerin tarihlerine bakılmaksızın, programın geçerlilik süresi içinde alınan belgeler için verilir.

Daha önce herhangi bir konuda belge almış olan işletmelere, aynı belge konusunda destek sağlanmaz.

Her bir belge için destek üst limiti 2.500 TL’yi aşamaz.

 

12- Test, analiz ve kalibrasyon desteği

İşletmelerin, kamu kuruluşları ve üniversitelerce kurulmuş laboratuarlardan alacakları test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon hizmetleri ile yurt içi ve yurt dışı laboratuarlarda akredite olunan test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon konularında alacakları hizmet giderlerine destek verilir.

Devamını Oku