Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği‘nin amacı Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler ile işbirliği kuruluşlarının pazar araştırması ve pazara giriş faaliyetlerine ilişkin giderlerinin desteklemesidir. Bu amaçla yapılacak Yurt Dışı Pazar Araştırması Gezisi’nin ‘Yeni ihraç pazarları yaratılması ve geleneksel pazarlarda pazar payımızın artırılması için Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketlerin yurt dışı pazarlar hakkında bilgi sağlaması ve potansiyel alıcılarla iş görüşmeleri yapmaları amacıyla yurt dışında bulunmalarını kapsar.

Yurtdışı Pazar Araştırması Gezisi Destek Oranları

  • Sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler tarafından gerçekleştirilen yurt dışı pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler %70 oranında ve yurt dışı pazar araştırması gezisi başına en fazla 5.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.
  • Bir yurt dışı pazar araştırması gezisi kapsamında en fazla iki şirket çalışanının aşağıda belirtilen giderleri desteklenir.

a) Ulaşım: Uluslararası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri ile günlük 50 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla araç kiralama giderleri.

b) Konaklama: Kişi başına günlük 150 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) giderleri.

Yurtdışı Pazar Araştırması Desteklerinden Faydalanabilmek için Gerekli Şartlar!

(1) Her takvim yılı içerisinde şirket başına en fazla on yurt dışı pazar araştırması gezisi desteklenir.

(2) Yurt dışı pazar araştırması gezisinin en az iki, yol hariç en fazla on günlük kısmı desteklenir.

(3) Yurt dışı pazar araştırması gezisi süresince, yolculuk ve gidilen ülkenin resmi tatil günleri hariç olmak üzere, her gün için araştırma yapılan ülkede yerleşik en az bir kurum, kuruluş veya şirketle görüşme yapılmalıdır. Görüşme yapılmayan günler için ulaşım ve konaklama giderleri desteklenmez.

(4) Bir takvim yılı içerisinde aynı ülkeye yönelik en fazla iki yurt dışı pazar araştırması gezisi desteklenir.

(5) Bir yurt dışı pazar araştırması gezisi tek bir ülkede yapılabileceği gibi en fazla üç ülkede de yapılabilir.

Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği Başvuru Belgeleri

Başvuru dbelgelerinin aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde hazırlanması ve hazırlanacak dilekçe ekinde yer verilmesi gerekmektedir.

1. Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği Ödeme Talep Formu

2. İmza Sirküleri aslı veya örneği

3. Taahhütname

4. Beyanname

5. Pazar Araştırması Değerlendirme Raporu

6. Görüşme Yapılan Kurum/Kuruluş/Şirket Bilgi Formu

7. Şirketin güncel sermaye paylaşımını gösteren ticaret sicili gazetesinin fotokopisi, güncel sermaye paylaşımını gösteren gazete fotokopisinin ibraz edilememesi halinde Ticaret Sicil Memurluğundan alınan yazı veya pay cetveli

8. Pazar araştırmasını gerçekleştirenlerin şirket çalışanı olması halinde faaliyetin yapıldığı aya ait SGK bildirgesinin aslı

9. Ulaşımın uçakla yapılması durumunda:

a) Elektronik bilet
b) Aşağıda yer alan belgelerden herhangi biri
i. Uçuşlara ait biniş kartları
ii. Pasaportun ana sayfası ve ilgili sayfalarının fotokopileri (Temsilcinin ilgili ülkeye giriş yaptığı ve ilgili ülkeden çıkış yaptığı görülmelidir)
iii. Resmi Makamlardan alınacak yazı (Temsilcinin ilgili ülkeye giriş yaptığı ve ilgili ülkeden çıkış yaptığı görülmelidir)
iv. Havayolu şirketinden uçuşların gerçekleştirildiğine dair alınan yazının aslı (Seyahat acentelerinden alınan yazılar kabul edilmemektedir.)
v. İlgili havayolu şirketinin Özel Yolcu Programı (Miles&Smiles vb) hesap bildirim cetveli
c) Uçak biletlerinin seyahat acentesinden satın alınması durumunda acentenin düzenlediği ayrıntılı fatura veya ödemeyi tevsik edici belgenin aslı veya bir örneği (334 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca fatura yerine geçen, acente tarafından kaşe basılan ve imzalanan, fiyat detaylarının yer aldığı elektronik biletin gönderilmesi halinde fatura ibrazına gerek yoktur)

d) Ödemenin bankacılık kanalıyla yapıldığını gösteren belgenin aslı ya da ilgili banka tarafından onaylanmış örneği

10. Araç kiralama harcamasına ilişkin olarak:
a) Fatura veya ödemeyi tevsik edici belgenin bir örneği, sözleşme veya kiralama hizmetinin internet üzerinden hizmet veren bir siteden alınması durumunda internetten alınan belge çıktısı.
b) Ödemenin bankacılık kanalıyla yapıldığını gösteren belgenin aslı ya da ilgili banka tarafından onaylanmış örneği

11. Uluslararası veya şehirlerarası ulaşımın tren, gemi veya otobüs ile yapılması durumunda ulaşımda kullanılan bilet (bilete ek olarak ödeme belgesi aranmaz.)

12. Konaklama harcamalarına ilişkin olarak:
a) Konaklama faturası otelden alındı ise;

i. Oda-kahvaltı tutarını gösteren ayrıntılı fatura veya ödemeyi tevsik edici belgenin aslı veya bir örneği
ii. Ödemenin bankacılık kanalıyla yapıldığını gösteren belgenin aslı ya da ilgili banka tarafından onaylanmış örneği

b) Konaklama faturası seyahat acentesinden veya internet üzerinden alındı ise;

i. Seyahat acentesinin düzenlediği ayrıntılı fatura veya ödemeyi tevsik edici belgenin aslı veya bir örneği veya internet üzerinden satın alınması durumunda internet sitesinin düzenlediği ayrıntılı harcama belgesi çıktısı (konaklayan kişi/kişiler, konaklanan otel ve tarih bilgilerini gösteren)
ii. Yurt dışında kalınan otelden alınacak konaklayanların isim ve konaklama tarihlerini içeren yazı
iii. Ödemenin bankacılık kanalıyla yapıldığını gösteren belgenin aslı ya da ilgili banka tarafından onaylanmış örneği

13. Ödemenin şirket ortağı/şirket çalışanının kredi/hesap kartı ile yapıldığı durumlarda şirketin bu kişilere ilgili miktarı bankacılık kanalıyla ödediğini gösteren belgenin aslı ya da ilgili banka tarafından onaylanmış örneği

14. Bakanlık tarafından talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler

<strong>Ekonomi Bakanlığı Yurtdışı Pazar Araştırması Destekleri</strong>’ne başvuruda bulunmak için <span style=”text-decoration: underline;”>+90 212 325 1592</span> nolu telefonu arayabilir veya aşağıdaki formu doldurarak bize ulaşabilirsiniz!

<hr />

<h4>

<strong>Formu doldurun, biz sizi arayalım</strong>
</h4>
E-Posta *
Şirket Ünvanı *
Ad ve Soyad *
Şirket Telefonu *
Cep Telefonu *
Teşvik Talebiniz *
Güvenlik Kodu * captcha