Devlet Destekleri

5 adımda e-ticarette yatırım ve teşvik uygulamaları

Devlet teşvikleri ve yatırım desteklerinden bir çok girişimcinin haberi yok. Ya da nasıl faydalanacaklarını bilmiyorlar. Oysa ki  girişimcilere sağlanan yatırım ve teşvik uygulamaları her geçen gün artıyor.  Hurriyet.com.tr e-ticaret yatırım ve teşvik uygulamalarını 5 soruda derlemiş. İşte sorularla bu uygulamalar hakkında merak ettikleriniz… (daha&helliip;)

Devamını Oku

TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Destekleri

TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı‘nın amacı ülkemiz sanayine kurumsal Ar-Ge yeteneği kazandırarak evrensel teknolojiye katkı sağlar hale getirmektir. Bunun için Türkiye’de yerleşik katma değer yaratan kuruluşların Ar-Ge ve yenilikçi projeleri TÜBİTAK tarafından desteklemektir.

Kimler Başvuru Yapabilir?

Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, ülkemizde yerleşik tüm sermaye şirketleri proje başvurusunda bulunabilmektedir. (daha&helliip;)

Devamını Oku

Yurtdışındaki Yatırımcılara Verilen Destekler Nelerdir?

Ekonomi Bakanlığı tarafından 2011/1 Sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ 9 uncu maddesi uyarınca şirketler ile İşbirliği Kuruluşlarının yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla; (daha&helliip;)

Devamını Oku

Girişimcilere ve Kobilere Ücretsiz Ofis Desteği

KOBİ ve Girişimciye yönelik 2017 destekleri arasında Arsa ve Ofis Teşviği dikkat çekiyor. Yapılan açıklamalara göre 2017’de KOBİ ve girişimcilere tahsis edilecek ücretsiz ofis sayısı 20 bini bulacak.

48 ilde altyapısı tamamlanan İş Geliştirme Merkezleri’nin (İŞGEM) kapasitesi bu yıl yüzde 30 oranında artacak. Hali hazırda Organize Sanayi Bölgeleri’nde (OSB) ve üniversitelerde faaliyet gösteren kuluçka merkezlerine ise 5 bin yeni ofis eklenecek. (daha&helliip;)

Devamını Oku

Çevre maliyetlerinin desteklenmesi nedir?

Ekonomi Bakanlığı Destekleri arasında yer alan ‘Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi’, Tarım, sanayi, ticaret ve yazılım sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin yurt dışında istenen çevre, kalite, insan sağlığı konularındaki teknik mevzuatlara uyum sağlayabilmeleri için akredite kurum/kuruluşlardan alacakları belgelendirme işlemleriyle ilgili harcamalarına verilen destektir. İhracatçı Birlikleri tarafından yürütülür. (daha&helliip;)

Devamını Oku